Rada Dziekańska

SKŁAD OSOBOWY RADY DZIEKAŃSKIEJ

 1. prof. dr hab. Paweł Churski, dziekan WGSEiGP
 2. dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM, prodziekan WGSEiGP ds. dydaktyki
 3. dr hab. Adam Radzimski, prof. UAM prodziekan WGSEiGP ds. nauki
 4. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
 5. dr Tomasz Kossowski
 6. dr hab. Anna Kołodziejczak, prof. UAM
 7. dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
 8. dr hab. Artur Bajerski, prof UAM
 9. dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM
 10. dr Michał Rzeszewski
 11. dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM