Rada Dziekańska

SKŁAD OSOBOWY RADY DZIEKAŃSKIEJ

 1. prof. dr hab. Paweł Churski, dziekan WGSEiGP
 2. dr hab. Joanna Dominiak, prof. UAM, prodziekan WGSEiGP ds. dydaktyki
 3. dr hab. Adam Radzimski, prof. UAM prodziekan ds. organizacji i rozwoju
 4. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
 5. dr Tomasz Kossowski
 6. dr hab. Ewa Kacprzak
 7. dr hab. Damian Łowicki, prof. UAM
 8. dr hab. Artur Bajerski, prof UAM
 9. dr hab. Lidia Mierzejewska, prof. UAM
 10. dr hab. Michał Rzeszewski, prof. UAM
 11. dr hab. Robert Kudłak, prof. UAM