Kierunki studiów

Działalność dydaktyczna należy do głównych obszarów naszego funkcjonowania. Na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prowadzone są obecnie studia na dwóch kierunkach - Gospodarka Przestrzenna (studia I stopnia: licencjackie i inżynierskie oraz II stopnia: magisterskie) i Zintegrowane Planowanie Rozwoju (studia inżynierskie).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydziału.


  • Gospodarka Przestrzenna

    Gospodarka Przestrzenna istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. W odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 oferta studiów została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający m.in. z dorobku geografii, ekonomii, urbanistyki, zarządzania.
    Dowiedz się więcej
  • Zintegrowane Planowanie Rozwoju

    Pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego.
    Dowiedz się więcej