Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego.

Tryby studiów:

Zintegrowane planowanie rozwoju

  • studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia stacjonarne
  • studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Opinie o kierunku:

"Bardzo ciekawe studia prowadzone w trybie modułowym. Oprócz standardowych wykładów i zajęć ćwiczeniowych z teoretykami program zawiera szereg spotkań z praktykami w postaci wizyt studyjnych. Wizyty studyjne prowadzone są przez osoby pracujące w różnego rodzaju instytucjach, biurach planowania, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach wielobranżowych i prowadzących własną działalność gospodarczą. W planie studiów są również zajęcia terenowe. Przedmioty zrealizowane przez 3,5 roku obejmowały wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zagadnień administracyjnych, ochrony środowiska, zagadnień planistycznych, technicznych inżynierskich (fizyka, rysunek techn.) i geoinformacyjnych. Mieliśmy okazję tworzyć strategie rozwoju na różnych poziomach, przeprowadzaliśmy masę analiz środowiskowych, tworzyliśmy własne mapy, projekty rewitalizacyjne, przestrzenno-ekonomiczne. Poznaliśmy zagadnienia socjologiczne, partycypacyjne, handlowe i kulturowe, a także uczestniczyliśmy w zajęciach poszerzających nasze umiejętności interpersonalne jak np. asertywność i budowanie relacji. Zajęcia będę wspominać jako rozwijające naszą kreatywność, pomysłowość i przedsiębiorczość. Nie żałuję wyboru studiów i czekam na możliwość kontynuacji kierunku na 2 stopniu (mgr) w przyszłości." Źrodło: opinieouczelniach.pl