Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego.

Informacje o kierunku:

Ulotka kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Innowacyjny charakter studiów:

  • ZPR to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce.
  • ZPR to program studiów stanowiący efekt konsultacji pomysłodawców kierunku z IGSEiGP UAM ze specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej.
  • ZPR to modułowy, innowacyjny program kształcenia
  • ZPR to kierunek studiów kończący się tytułem inżyniera

Sylwetka absolwenta:

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach takich jak:

  • Jednostki administracji publicznej - stanowiska związane z opracowywaniem planów i programów rozwoju, planowanie i realizację projektów, pozyskiwanie funduszy, m.in ze środków europejskich
  • Firmy konsultingowe wykonujące strategie, plany, programy, ekspertyzy itp.
  • Instytucje oraz podmioty gospodarcze przygotowujące różnego rodzaju projekty inwestycyjne.