Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany prawne w zakresie zarządzania strategicznego procesami społeczno-gospodarczymi i planowania przestrzennego.

Informacje o kierunku:

Ulotka kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Innowacyjny charakter studiów:

  • ZPR to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce.
  • ZPR to program studiów stanowiący efekt konsultacji pomysłodawców kierunku z IGSEiGP UAM ze specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej.
  • ZPR to modułowy, innowacyjny program kształcenia
  • ZPR to kierunek studiów kończący się tytułem inżyniera

Sylwetka absolwenta:

Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach takich jak:

  • Jednostki administracji publicznej - stanowiska związane z opracowywaniem planów i programów rozwoju, planowanie i realizację projektów, pozyskiwanie funduszy, m.in ze środków europejskich
  • Firmy konsultingowe wykonujące strategie, plany, programy, ekspertyzy itp.
  • Instytucje oraz podmioty gospodarcze przygotowujące różnego rodzaju projekty inwestycyjne.

Opinie o kierunku:

"Bardzo ciekawe studia prowadzone w trybie modułowym. Oprócz standardowych wykładów i zajęć ćwiczeniowych z teoretykami program zawiera szereg spotkań z praktykami w postaci wizyt studyjnych. Wizyty studyjne prowadzone są przez osoby pracujące w różnego rodzaju instytucjach, biurach planowania, firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach wielobranżowych i prowadzących własną działalność gospodarczą. W planie studiów są również zajęcia terenowe. Przedmioty zrealizowane przez 3,5 roku obejmowały wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, prawa i zagadnień administracyjnych, ochrony środowiska, zagadnień planistycznych, technicznych inżynierskich (fizyka, rysunek techn.) i geoinformacyjnych. Mieliśmy okazję tworzyć strategie rozwoju na różnych poziomach, przeprowadzaliśmy masę analiz środowiskowych, tworzyliśmy własne mapy, projekty rewitalizacyjne, przestrzenno-ekonomiczne. Poznaliśmy zagadnienia socjologiczne, partycypacyjne, handlowe i kulturowe, a także uczestniczyliśmy w zajęciach poszerzających nasze umiejętności interpersonalne jak np. asertywność i budowanie relacji. Zajęcia będę wspominać jako rozwijające naszą kreatywność, pomysłowość i przedsiębiorczość. Nie żałuję wyboru studiów i czekam na możliwość kontynuacji kierunku na 2 stopniu (mgr) w przyszłości." Źrodło: opinieouczelniach.pl