Oferta dla szkół

Wydział Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przygotował ofertę promocyjną dla szkół, której celem jest zapoznanie z ofertą dydaktyczną Wydziału oraz popularyzacja wśród uczniów szkół średnich kierunków studiów realizowanych w jednostce.


W ramach wyżej wymienionych działań istnieje możliwość goszczenia pracowników Wydziału, którzy przedstawią ofertę dydaktyczną w wybranej przez daną szkołę opcji:

OPCJA 1 (jedna godzina lekcyjna, czas 45 minut):

 1. Krótki wstęp – prezentacja Wydziału, oferowanych kierunków studiów,
 2. Wykład (do wyboru z zaproponowanych tematów) lub Warsztat (do wyboru z zaproponowanych tematów).

OPCJA 2A (dwie godziny lekcyjne, czas 90 minut):

 1. Krótki wstęp – prezentacja Wydziału, prowadzonych kierunków studiów,
 2. Wykład (do wyboru z zaproponowanych tematów)
 3. Warsztat w wersji skróconej (do wyboru z zaproponowanych tematów).

OPCJA 2B (dwie godziny lekcyjne, czas 90 minut):

 1. Krótki wstęp – prezentacja Wydziału, prowadzonych kierunków studiów,
 2. Wykład w wersji rozszerzonej (do wyboru z zaproponowanych tematów)

OPCJA 2C (dwie godziny lekcyjne, czas 90 minut):

 1. Krótki wstęp – prezentacja Wydziału, prowadzonych kierunków studiów,
 2. Warsztat w wersji rozszerzonej (do wyboru z zaproponowanych tematów)

OPCJA 3 (trzy godziny lekcyjne, czas 135 minut):

 1. Krótki wstęp - prezentacja Wydziału, oferowanych kierunków studiów,
 2. Wykład (do wyboru z zaproponowanych tematów)
 3. Warsztat w wersji rozszerzonej (do wyboru z zaproponowanych tematów).

WSTĘP

W  ramach  wprowadzenia  zaprezentowane  zostaną  podstawowe informacja  o Wydziale i prowadzonych kierunkach. Dodatkowo osoba prowadząca omówi krótko specyfikę studiów, pokaże przykładowe prace realizowane na wybranych kierunkach oraz omówi perspektywy zatrudnienia absolwentów.
Czas trwania – ok.15min.

WYKŁAD

Wykład stanowić będzie wprowadzenie uczniów  w  tematykę  procesów  zachodzących  w rzeczywistości  społeczno-ekonomicznej  najbliższego  otoczenia,  regionu,  kraju  i  świata. Zostaną one ukazane w sposób przystępny i w nawiązaniu do licznych przykładów „z życia”. Wybrane zagadnienie omówione zostanie w nawiązaniu do prowadzonych na Wydziale badań – osoby prowadzące zaprezentują uzyskane wyniki, w tym opracowania kartograficzne.
Czas trwania – ok. 25-40 min w wersji podstawowej, ok. 45-60 min w wersji rozszerzonej

Proponowana tematyka wykładów:

1. TEMATY OGÓLNE:

 • Globalizacja i integracja gospodarcza – współczesne megatrendy przemian zróżnicowań społeczno-gospodarczych,
 • Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze państw i regionów Europy w świetle procesów postmodernizacji,
 • Transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 roku i jej konsekwencje,
 • Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski w ujęciu regionalnym i lokalnym,
 • Modele regionalne innowacyjnej gospodarki,
 • Zintegrowane planowanie rozwoju – szansa czy wyzwanie dla przyszłości polskich przemian?

2. TEMATY SPECJALISTYCZNE:

 • Czy przestrzeń ma znaczenie? Zróżnicowania rozwojowe i ich wyzwania.
 • Geografia filmu,
 • Systemy informacji geograficznej, czyli geografia w życiu codziennym,
 • Mobilność na obszarach zurbanizowanych,
 • Współczesne problemy rozwoju społeczno–gospodarczego Niemiec,
 • Przestrzeń jako dobro wspólne,
 • Nowoczesna architektura w Polsce i na świecie,
 • Urbanistyka – Kształt przestrzeni
 • Miasta w przeszłości – jak żyli ludzie,
 • „Mój dom moją twierdzą”  - domy i mieszkania we współczesnym świecie,
 • Wykorzystanie kolei w turystyce,
 • Szynowy transport miejski
 • Parapaństwa na obszarze postradzickim
 • Problemy rozwoju krajów Azji Centralnej i Kazachstanu,
 • Podziały regionalne Gruzji

WARSZTATY

Warsztaty będą polegać na zaangażowaniu uczestników w proces rozwiązywania problemów przestrzennych, podobnych do tych znanych z realnego świata. Uczniowie na chwilę wcielą się  w  urbanistów,  planistów, przedstawicieli lokalnych władz i spróbują zmierzyć się z zadaniami charakterystycznymi dla ich codziennej pracy. Konstrukcja prowadzonych warsztatów ma na celu pokazanie pełnej ścieżki procesu analitycznego: od zbierania i analizy danych o otoczeniu, poprzez proces planowania (przestrzennego, strategicznego), aż po etap prezentacji wyników prowadzonych działań.

Czas trwania – ok. 25-40 min w wersji podstawowej, ok. 45-60 min w wersji rozszerzonej

Proponowana tematyka warsztatów:

 • Zaprojektuj miasto! (budowa miasta z klocków piankowych),
 • Mapa mentalna miasta,

Osoba koordynująca:
dr Radosław Bul
bul@amu.edu.pl
tel. +61 829 61 41