Otwarta nauka

Otwarta nauka – informacje na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej

Polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych


Pełnomocnik Rektora UAM ds. Otwartej Nauki

dr hab. Michał Klichowski, prof. UAM (klich@amu.edu.pl)

Osoby pełniące funkcję opiekuna danych (data steward)

mgr Monika Theus (mtheus@amu.edu.pl)

mgr Maria Kuczkowska (maria.kuczkowska@amu.edu.pl)