Oferta szkoleniowa

Zachęcamy do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń dla Państwa pracowników. Poniżej przedstawiamy przykłady realizowanych przez nas kursów:

Planowanie infrastruktury transportowej na obszarach zurbanizowanych
osoba do kontaktu: dr Radosław Bul

Programowanie rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego
osoba do kontaktu: dr inż. Przemysław Ciesiółka

Wykorzystanie instrumentów GIS (PPGIS) w konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym i strategicznym
osoba do kontaktu: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Wykorzystanie narzędzi matematycznych i statystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
osoba do kontaktu: dr Robert Perdał

Wykorzystanie narzędzi wizualizacji kartograficznej w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
osoba do kontaktu: dr Robert Perdał

Wykorzystanie narzędzi geostatystycznych w procesie monitorowania i ewaluacji polityk przestrzennych ukierunkowanych terytorialnie
osoba do kontaktu: dr Robert Perdał

Zarządzanie projektami  i finansowanie ich ze środków europejskich
osoba do kontaktu: prof. dr hab. Paweł Churski