HORYZONT EUROPA

https://cdn.pg.edu.pl/image/journal/article?img_id=77654500&t=1535545783887

Program Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma zastąpić program Horyzont 2020.

Przyszły program w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierał się na misjach, których zadaniem będzie wspieranie skuteczności finansowania poprzez dążenie do jasno określonych celów. W tym celu Komisja utworzyła 5 misji dla kluczowych wyzwań, takich jak:

Eksperci zatrudnieni w misjach będą kształtować, wdrażać i monitorować podejście zorientowane na misję.

https://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/08/HE_struktura.png

Horyzont Europa będzie wspierać europejskie partnerstwa pomiędzy krajami UE, sektorem prywatnym, fundacjami i innymi zainteresowanymi stronami. Celem jest sprostanie globalnym wyzwaniom i modernizacja przemysłu poprzez wspólne wysiłki badawcze i innowacyjne.

Więcej informacji o programie Horyzont Europa można znaleźć na stronach Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – informacja o programie Horyzont Europa 2020 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE – informacja o programie Horyzont Europa 2020