Plany zajęć

Semestr zimowy

Gospodarka Przestrzenna

Studia inżynierskie

I rok

II rok

III rok

IV rok

Studia licencjackie

I rok

II rok

III rok

Studia magisterskie trójsemestralne

I rok

II rok

Studia magisterskie czterosemestralne

I rok

II rok

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Studia inżynierskie

I rok

II rok

III rok

IV rok

Wykłady monograficzne

Harmonogram

Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów na rok akademicki 2022/2023

Gospodarka Przestrzenna

Studia inżynierskie

I rok

II rok

III rok

IV rok

Studia magisterskie trójsemestralne

I rok

II rok

Zintegrowane Planowanie Rozwoju

Studia inżynierskie

IV rok