Zasady publikacji treści na stronie i mediach społecznościowych Wydziału

Każda treść, którą chcieliby Państwo opublikować na stronie internetowej Wydziału, czy profilach na portalach społecznościowych powinna zawierać:

  • tytuł,
  • zredagowany opis (optymalnie 100-200 słów),
  • załącznik graficzny (w postaci np. zdjęcia, plakatu, innej grafiki) o rozdzielczości min. 300 dpi,
  • ew. inne załączniki i linki.

Jeżeli uważają Państwo, że promocja powinna objąć również media ogólnouniwersyteckie prosimy o zaznaczenie tego faktu w korespondencji mailowej.

Uprzejmie prosimy o kierowanie wiadomości do dr. Radosława Bula bul@amu.edu.pl lub bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za wprowadzanie treści według następującego podziału:

Z uwagi na konieczność przygotowania informacji uprzejmie prosimy o przesyłanie treści, które chcieliby Państwo rozpowszechnić na stronie internetowej i profilach na portalach społecznościowych Wydziału (Facebook, Instagram) z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.