Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY DLA PRACOWNIKA

  1. Do pobrania
  2. Do edycji

HOSPITACJE
  1. Formularz hospitacji

ANKIETA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

  1. wersja elektroniczna (MS Forms)
  2. wersja do druku (.pdf)