Badania ewaluacyjne

Zachęcamy do zapoznania się z doświadczeniami pracowników naszego Wydziału w zakresie badań ewaluacyjnych.

Wyzwania ewaluacji polityki spójności w podejściu zorientowanym terytorialnie
2019, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Ewaluacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
2019, Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w Kaliszu

Raport ewaluacyjny ex-post strategii rozwoju gminy Kleszczów do 2015 r.
2016, LIDER PROJEKT SP. Z O.O. POZNAŃ / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

Ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030.
2013, CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH UAM. STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU

Ocena Ex-ante Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020.
2012, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Aktualizacja Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020 – założenia.
2012, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Ocena aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Wielkopolski.
2010, WIELKOPOLSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena Raportu końcowego z badania potrzeb informacyjnych w ramach projektu systemowego pt. „Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą”.
2011, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Ocena Raportu końcowego – Ewaluacji Prognozy w ramach realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring.
2011, URZĄD MIASTA POZNANIA

Ocena realizacji projektu „Potrzeby kadrowe przedsiębiorstw aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczych rozwoju regionu – diagnoza, prognoza, monitoring.
2010, URZĄD MIASTA POZNANIA

Ocena Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.
2010, INSTYTUT BADAŃ STRUKTURALNYCH