Organizacje studenckie

Studenckie Koła Naukowe

 • Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Logo Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki PrzestrzennejIdea uruchomienia koła naukowego skupiającego studentów gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu narodziła się w 1996 roku. Miało być otwartym forum dialogu między osobami zaangażowanymi w proces planowania przestrzennego. W związku z tym do grona jego członków, obok studentów, zamierzano włączyć absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna, pracowników Wydziału, studentów innych wydziałów i kierunków, tj. architektury, socjologii, ekonomii i nauk rolniczych, a także planistów i urbanistów nie związanych z Uniwersytetem, którzy jednak mogli wnieść swoją wiedzę i doświadczenie. W rezultacie przyjęto nazwę Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej [AKNGP], aby podkreślić że nie będzie ono jedynie organizacją zrzeszająca studentów, ale również inne osoby związane zawodowo z planowaniem przestrzennym. Pozwala to rozwijać działalność Koła naukowego w różnego typu zadaniach, które można podzielić na następujące grupy działań a) działalność naukowa, b) działalność aplikacyjna, c) organizacja szkoleń i warsztatów, d) wyjazdy integracyjne.

  Profil Koła na Facebooku

  Strona Internetowa Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

 • Sekcja Geografii Społeczno – Ekonomicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów

  Badania z zakresu szeroko pojętej geografii społeczno – ekonomicznej były prowadzone przez Koło Geografów już w okresie przedwojennym. W tamtym czasie działalność młodych geografów koncentrowała się głównie na tym, by jak najwięcej się nauczyć i poznać. Organizowano liczne wycieczki, poznawano metody pracy naukowej oraz podejmowano się prób samodzielnych opracowań naukowych. Po drugiej wojnie światowej zaczęła zaznaczać się tendencja do prac w grupach specjalistycznych. Warto zauważyć, że prace w sekcji społeczno – ekonomicznej prowadzone są nieprzerwanie od 1945 roku. Członkowie realizują projekty badawcze związane z szeroko pojętą geografią społeczno-ekonomiczną – geografii ludności, osadnictwa, transportu, przemysłu, rolnictwa, usług, a także geografii politycznej. Sekcja ściśle współpracuje z Sekcją Gospodarki Przestrzennej.

 • Sekcja Gospodarki Przestrzennej Studenckiego Koła Naukowego Geografów

  Sekcja Gospodarki Przestrzennej jest jedną z najmłodszych sekcji w strukturze Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego. Powstała 22 stycznia 2009 roku jako grupa problemowa podczas Zebrania Walnego SKNG. Została mianowana na sekcję SKNG w styczniu 2010 roku. Głównym celem funkcjonowania grupy jest prowadzenie badań związanych z gospodarką przestrzenną, w tym zarówno o charakterze praktycznym, jak i teoretycznym.

  Profil Sekcji na Facebooku

Rada Samorządu Studentów WGSEiGP UAM

Przewodniczący: Damian Bojarski

Wiceprzewodnicząca ds. Zewnętrznych: Weronika Owczarska

Wiceprzewodniczący ds. Wewnętrznych: Adam Kuta

Sekretarz: Jakub Suliga

Członkowie:

 • Weronika Andrzejewska
 • Klaudia Gaik
 • Nicole Gramza
 • Marek Kilon
 • Katarzyna Niemier
 • Nikodem Piątek

Osoby współpracujące:

 • Michał Jakub Sołtysik
 • Oliwia Krysiak
 • Szymon Brzeziński