Organizacje studenckie

Studenckie Koła Naukowe

 • Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

  Logo Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki PrzestrzennejIdea uruchomienia koła naukowego skupiającego studentów gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu narodziła się w 1996 roku. Miało być otwartym forum dialogu między osobami zaangażowanymi w proces planowania przestrzennego. W związku z tym do grona jego członków, obok studentów, zamierzano włączyć absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna, pracowników Wydziału, studentów innych wydziałów i kierunków, tj. architektury, socjologii, ekonomii i nauk rolniczych, a także planistów i urbanistów nie związanych z Uniwersytetem, którzy jednak mogli wnieść swoją wiedzę i doświadczenie. W rezultacie przyjęto nazwę Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej [AKNGP], aby podkreślić że nie będzie ono jedynie organizacją zrzeszająca studentów, ale również inne osoby związane zawodowo z planowaniem przestrzennym. Pozwala to rozwijać działalność Koła naukowego w różnego typu zadaniach, które można podzielić na następujące grupy działań a) działalność naukowa, b) działalność aplikacyjna, c) organizacja szkoleń i warsztatów, d) wyjazdy integracyjne.

  Profil Koła na Facebooku

  Strona Internetowa Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej

 • Sekcja Geografii Społeczno – Ekonomicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów

  Działalność Sekcji Geografii Społeczno-Ekonomicznej SKNG została wznowiona z początkiem semestru letniego w roku akademickim 2019/2020. To co nas łączy to chęć odkrywania powiązań pomiędzy człowiekiem, a środowiskiem geograficznym, w którym żyje i prowadzi swoją działalność. Naszym nadrzędnym celem jest uświadomienie każdego o wszechobecności geografii społeczno-ekonomicznej w życiu codziennym człowieka. Sieci transportowe, usługi, rolnictwo, ale także bezrobocie i grupy etniczne to tylko przykłady otaczającej nas geografii społeczno-ekonomicznej. W ramach naszych badań staramy poruszać problemy z różnych dziedzin geografii społeczno-ekonomicznej. Starając się iść z duchem czasu zajmujemy się również procesami zachodzącymi w cyberprzestrzeni. Jako sekcja chcemy wyjść naprzeciw coraz częstszym zmianom społeczno-gospodarczym i poszukiwać rozwiązań współczesnych problemów. W badaniach korzystamy z danych pozyskanych za pomocą ankiet i wywiadów, ale także pochodzących z baz danych GIS. Członkowie sekcji nie tylko doskonalą swoje umiejętności analityczne, ale również prowadzą badania i publikują ich wyniki w czasopismach naukowych. Poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach chcemy poszerzać swoją wiedzę, aby móc ją wykorzystać w realizacji swoich projektów.

  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia strony SKNG i kontaktu z kierownikiem Sekcji Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

 • Koło Naukowe Zintegrowanego Planowania Rozwoju

  Koło Naukowe Zintegrowanego Planowania Rozwoju powstało w marcu 2021 r. To grupa zrzeszająca młodych ludzi interesujących się zintegrowanym planowaniem rozwoju.

  KNZPR ma na celu rozwijanie życia naukowego Wydziału Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej i kierunku Zintegrowane Planowanie Rozwoju oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki związanej ze Zintegrowanym
  Planowaniem Rozwoju. Cele te realizowane są poprzez organizację i uczestnictwo w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach oraz prowadzenie badań naukowych.

  Funkcję opiekuna KNZPR pełni Doktor Bartłomiej Kołsut. W roku akademickim 2021/2022 członkowie KNZRP wybrali nowy zarząd, w skład którego wchodzą:
  Prezes KNZPR - Jakub Domagalski - III rok, ZPR
  Wiceprezes KNZPR - Zuzanna Cieślak - III rok, ZPR
  Sekretarz KNZPR - Adrian Fojud - III rok, ZPR

  Koło Naukowe Zintegrowanego Planowania Rozwoju działa na różnych płaszczyznach. Dotychczas głównym działaniem Koła było uczestnictwo w tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Chojnice. Studenci KNZPR wielokrotnie wybierali się do tego miasta, brali udział w pisaniu części diagnostycznej Strategii, prowadzili konsultacje społeczne w Chojnicach, przeprowadzali indywidualne wywiady pogłębione z liderami miasta oraz badania ankietowe wśród mieszkańców Chojnic.

  KNZPR jest organizatorem spotkań z ekspertami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także odnoszą się do różnych aspektów Zintegrowanego Planowania Rozwoju. Pierwszym takim wydarzeniem było spotkanie z Panem Arturem Fojud, który przybliżył studentom temat "Kształtowania partnerstw w projektach R&D+I (badawczo-rozwojowych i innowacyjnych) w Unii Europejskiej w kontekście planowania celów i kluczowych rezultatów zrównoważonego rozwoju miast oraz mobilności w horyzoncie Europa (2021-2027)".

  W Kole Naukowym rozpoczęto akcję "Podziel się swoją pasją". Członkowie KNZPR mogą opowiedzieć o swoich pasjach w kontekście Zintegrowanego Planowania Rozwoju. Na spotkaniach studenci przedstawiają swoje zainteresowania jednocześnie zachęcając do dzielenia się swoimi opiniami i dyskusji na dany temat.

Rada Samorządu Studentów WGSEiGP UAM

Przewodniczący: Damian Bojarski

Wiceprzewodnicząca ds. Zewnętrznych: Weronika Owczarska

Wiceprzewodniczący ds. Wewnętrznych: Adam Kuta

Sekretarz: Jakub Suliga

Członkowie:

 • Weronika Andrzejewska
 • Klaudia Gaik
 • Nicole Gramza
 • Marek Kilon
 • Katarzyna Niemier
 • Nikodem Piątek

Osoby współpracujące:

 • Michał Jakub Sołtysik
 • Oliwia Krysiak
 • Szymon Brzeziński