Strategie rozwoju

Poniżej znajdą Państwo listę przykładowych dokumentów strategicznych opracowanych przy udziale pracowników WGSEiGP:

Strategia Rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040
2022. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy wsparciu eksperckim pracowników WGSEiGP.

Społeczna strategia rozwoju gminy Murowana Goślina 2030
2020. WGSEiGP we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Gmina i Stowarzyszeniem Rozwój Ziemi Goślińskiej

Strategia rozwoju gminy Świebodzin 2030+,
2020. URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZINIE

Strategia wdrażania innowacji społecznych przez uczelnie wyższe,
2018. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTETEM PARTYCYPACYJNYM – ROZWÓJ MODELU WSPÓŁPRACY UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM W RAMACH PROGRAMU DIALOG

Strategia Rozwoju Gminy Powidz,
2017 URZĄD GMINY POWIDZ

Koncepcja kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań,
2016 (red. Kaczmarek T., Mikuła Ł.). Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ.

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego do 2030 r.
2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM.

Długookresowa Strategia Rozwoju Gminy Kleszczów 2030+.
2016 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Kleszczów na lata 2016-2020.
2016 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Sieraków,
2016, GMINA SIERAKÓW

Strategia rozwoju miasta Siedlce do 2025 r.,
2015

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania.
2015.  Centrum Badań Metropolitalnych UAM. STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ.

Strategia parasolowa w projekcie „Partnerstwo samorządów południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych (koreferat, redakcja ostateczna).
2015 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. / LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA” PĘPOWO

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska.
2014 LIDER PROJEKT SP. Z O.O. POZNAŃ / STAROSTWO POWIATOWE W KONINIE

Strategia Rozwoju Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego,
2014

Strategia rozwoju gminy Lubniewice do 2020 r.,
2014

Opracowanie dotyczące kierunków rozwoju partnerstwa w obszarze świadczenia usług publicznych, przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego. Studium zrównoważonego rozwoju lokalnego w Południowej Wielkopolsce,
2014, STOWARZYSZENIE LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA”  W PĘPOWIE

Program Strategiczny Błękitny San z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad z Diagnozą Stanu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.
2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych”. Struktura i program rozwoju partnerstwa, analiza wykonalności programu rozwoju partnerstwa (analiza mandatów i interesariuszy),
2013, STOWARZYSZENIE LGD „GOŚCINNA WIELKOPOLSKA”  W PĘPOWIE

Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej,
2012 (red. T. Kaczmarek). Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ

Strategia rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia Poznań 2020,
2011. Centrum Badań Metropolitalnych UAM. POZNAŃ

Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski.
2004 URZĄD GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogródek Pomorski.
2005 URZĄD GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI