Dla studenta


Cykl wykładów dla studentów WGSEiGP

Zapraszamy  na cykl spotkań poświęconych polityce miejskiej i kształtowaniu przestrzeni miast oraz prezentujących potencjał wsi a także problemy rozwoju obszarów wiejskich. Swoimi doświadczeniami zgodzili się podzielić samorządowcy, naukowcy, działacze społeczni działający indywidualnie, pracujący w zespołach czy zrzeszeni w stowarzyszeniach. Spotkania poprowadzą osoby mające olbrzymi staż i duże doświadczenie w planowaniu i projektowaniu przestrzeni miejskich i wiejskich, wykorzystujące środki krajowe i zagraniczne na realizację gospodarczych, przestrzennych a przede wszystkim społecznych projektów. Nie zabraknie spotkania z absolwentami kierunku Gospodarka Przestrzenna, którzy powiedzą o wyborach ścieżki zawodowej.

Szczegóły dotyczące terminów wykładów oraz sylwetki prelegentów są dostępne TUTAJ.