Potwierdzenie efektów uczenia się

Uchwała nr 360/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 30 września 2019 r.  w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenie Nr 308/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2023 roku w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się oraz określenia wzorów dokumentów używanych w postępowaniu potwierdzania efektów uczenia się

Załącznik nr 1 WNIOSEK O POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia na UAM

Załącznik nr  2 Wzór protokołu z postępowania potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik nr 3 Wzór postanowienia w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się