Dla społeczeństwa

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, poza działalnością badawczą i dydaktyczną, oferuje usługi dla przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów zainteresowanych naszą działalnością.

Oferta obejmuje m. in.:

Szczególne miejsce w naszej działalności zajmują badania i ekspertyzy dotyczące Wielkopolski. Poniżej można znaleźć przykłady realizowanych prac, w których brali udział pracownicy WGSEiGP.

Efekty działalności Wydziału prezentowane są również w serii publikacji „Ekspertyzy i Raporty” z którą można zapoznać się w zakładce PUBLIKACJE

W przypadku pytań dotyczących ewentualnej współpracy, prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Wydziału.

Porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą

Dnia 31 stycznia 2018r., zawarte zostało porozumienie o współpracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich podpisane pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, a  Krajową Izbą Gospodarczą. Ze strony UAM w ramach Sieci Wsparcia uczestniczyć będzie Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

WGSEiGP włącza się w realizację trzeciej misji UAM

Społeczna odpowiedzialność nauki jest aktualnie jednym z mocniej akcentowanych obszarów funkcjonowania uczelni nie tylko na poziomie kraju, ale i w świecie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu traktuje ten obszar aktywności uczelni, jako jeden z ważniejszych celów po prowadzeniu badań i kształceniu, stąd często nazywany jest tzw. trzecią misją uczelni. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej aktywnie bierze udział w tym zakresie prowadząc odpowiedzialne badania i programy kształcenia wychodzące naprzeciw współczesnym wzywaniom i oczekiwaniom różnych interesariuszy, wpływając na różne aspekty życia miasta, regionu i jego mieszkańców.

PREZENTACJA

Nasza tematyka badawcza:

 1. Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
 2. Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
 3. Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
 4. Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 5. Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
 6. Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
 7. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
 8. Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
 9. Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie
 10. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa i obszarów wiejskich w wymiarze lokalnym, regionalnym i europejskim
 11. Miasta, metropolie i obszary metropolitalne w Polsce i Europie – struktura przestrzenna, funkcje, zarządzanie i rewitalizacja.
 12. Zachowania przestrzenne człowieka w środowisku miejskim.

Współpracują z nami: