Programy rewitalizacji

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej proponuje Państwu współpracę w zakresie programowania, planowania i realizacji szeroko rozumianych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Rewitalizacja nabiera obecnie nowego znaczenia w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Uchwalenie ustawy o rewitalizacji oraz nowe możliwości finansowe wynikające z krajowej i europejskiej polityki rozwoju będą stanowić szansę rozwoju dla obszarów zdegradowanych, problemowych i dysfunkcyjnych.

W związku z doświadczeniem i kompetencjami naszych pracowników w dziedzinie rewitalizacji proponujemy Państwu pomoc i współpracę w przygotowaniu programów rewitalizacji oraz projektowaniu działań rewitalizacyjnych, zarówno miast jak i gmin.

Poniżej można zapoznać się z wybranymi efektami naszej pracy.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Poznania,
2017, MIASTO POZNAŃ  – GPR miasta Poznania – prezentacja informacyjna

Lokalny Program Rewitalizacji Sierakowa,
2017, GMINA SIERAKÓW – LPR gminy Sieraków – prezentacja informacyjna

Gminny Program Rewitalizacji dla Kalisza,
2016, MIASTO KALISZ  – GPR miasta Kalisza – prezentacja informacyjna

Gminny Program Rewitalizacji miasta Chojnice,
2016, MIASTO CHOJNICE

Lokalny Program Rewitalizacji Lwówka,
2016, GMINA LWÓWEK  – LPR gminy Lwówek – prezentacja informacyjna

Lokalny Program Rewitalizacji Rakoniewic,
2016, GMINA RAKONIEWICE

Lokalny Program Rewitalizacji Ciechanowa,
2016, GMINA CIECHANÓW

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Legnica,
2016, GMINA LEGNICA

Program rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
2015, POWIAT DZIERŻONIOWSKI

Specjalistyczne opracowania dotyczące lokalnych programów rewitalizacji:

Wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń miast województwa wielkopolskiego w zakresie rewitalizacji

Rekomendacje dla podjęcia przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego działań na rzecz udoskonalenia rewitalizacji w województwie wielkopolskim, w kontekście polityk, które prowadzi, i instrumentów, którymi dysponuje, również w związku z zarządzaniem WRPO 2014+