Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. W odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 oferta studiów została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający m.in. z dorobku geografii, ekonomii, urbanistyki, zarządzania.

Tryby studiów:

Gospodarka przestrzenna -  studia inżynierskie

  • Studia pierwszego stopnia inżynierskie - studia stacjonarne
  • Studia pierwszego stopnia inżynierskie - studia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna -  studia licencjackie

  • Studia pierwszego stopnia licencjackie - studia stacjonarne
  • Studia pierwszego stopnia licencjackie - studia niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna – studia magisterskie (II stopnia) 3 i 4-semestralne

  • Studia drugiego stopnia poinżynierskie - studia stacjonarne
  • Studia drugiego stopnia poinżynierskie - studia niestacjonarne
  • Studia drugiego stopnia - studia stacjonarne
  • Studia drugiego stopnia - studia niestacjonarne

Filmy promocyjne:

Film promocyjny dla kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w  Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile

Film promocyjny dla kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowanego w Collegium Polonicum w Słubicach