Geografia - Geoanaliza Społeczno-Ekonomiczna

Geoanaliza Społeczno-Ekonomiczna

Uruchomiona po raz pierwszy w roku akademickim 2016/2017 nowa specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna na kierunku geografia oferuje nabycie unikalnych umiejętności geoanalitycznych w zakresie zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Profil absolwenta

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, a absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pełnienie funkcji analityka zjawisk społeczno-ekonomicznych w wymiarze przestrzennym. Stąd też nasz absolwent może znaleźć zatrudnienie jako geoanalityk w: jednostkach samorządu terytorialnego (np. urzędach gmin, urzędach wojewódzkich), firmach konsultingowych, zajmujących się doradzaniem podmiotom gospodarczym w sprawach np. opracowywania strategii firmy,

firmach przygotowujących opracowania planistyczne (np. ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, audyty krajobrazowe,studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy), firmach zajmujących się geomarketingiem (np. analizy przestrzenne lokalizacji konsumentów, studia lokalizacyjne centrów handlowych, analizy potencjału regionalnego rynku), biurach badania opinii społecznych, firmach zajmujących się tworzeniem map cyfrowych.