Laboratorium Komputerowo Wspomaganej Analizy Danych i Badań Jakościowych

O laboratorium:

Głównym celem działalności Laboratorium Komputerowo Wspomaganej Analizy Danych i Badań Jakościowych jest zwiększanie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz jakościowej analizy danych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Poprzez realizację głównego celu działania, Laboratorium ma przyczynić się do rozwoju dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w poznańskim ośrodku naukowym. Działalność Laboratorium planowana jest w ramach dwóch podstawowych obszarów: badania i rozwój naukowy oraz dydaktyka i edukacja.

Zakres działania Laboratorium

Główna problematyka podejmowana w ramach prac
w Laboratorium  

 1. Perspektywa jakościowa w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.
 2. Paradygmaty i teorie w badaniach jakościowych.
 3. Etyka badań jakościowych.
 4. Metody badań jakościowych (IDI, FGI, obserwacja, analiza treści, analiza wizualnej, badania terenowe itp.).
 5. Wykorzystanie komputerowo wspomaganej analizy danych w badaniach geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.
 6. Projektowanie i prowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem podejść jakościowych
  i mieszanych.
 7. Wizualizacja danych jakościowych.
 8. Komputerowo wspomagana analiza dużych zbiorów danych.
 9. Jakościowa analiza danych ilościowych.

Lokalizacja: sala L108

Opiekunowie: dr inż. Maciej Główczyński, dr inż. Adam Wronkowski

Kontakt: cadaqrlab@amu.edu.pl; macglo@amu.edu.pl; adam.wronkowski@amu.edu.pl

KALENDARZ REZERWACJI SALI L108

FORMULARZ PROŚBY O REZERWACJĘ SALI L108