Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych

Działalność centrum:

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych działa przy Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w ramach Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, której siedzibą jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Misją Centrum jest transfer nowoczesnej metodologii badań do sfery praktyki gospodarczej, a zarazem czerpanie z doświadczeń podmiotów gospodarczych i administracyjnych dla doskonalenia koncepcji teoretycznych.

Zleceniodawcami, klientami, partnerami w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań mogą być jednostki samorządu terytorialnego wszystkich typów (gminy, powiaty, województwa), związki i stowarzyszenia samorządowe, organy administracji rządowej i jednostki przez nie nadzorowane, organizacje pozarządowe, różnego rodzaju przedsiębiorcy, którzy dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą lub poszerzyć działalność już prowadzoną.

Specjalną ofertę możliwych działań, dostosowaną do wymagań i oczekiwań indywidualnych, CAPiSE przygotowywać będzie dla przedsiębiorców zagranicznych oraz zagranicznych instytucji badawczych.

Centrum posiada bogate zaplecze kadrowe i techniczne. W pierwszym rzędzie korzysta z wiedzy i dorobku naukowego pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Współpracuje także z wybitnymi badaczami renomowanych ośrodków naukowych, tak w kraju jak i zagranicą.

Więcej informacji na stronie Centrum: www.capise.amu.edu.pl

Kontakt:

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych

61-680 Poznań,

ul. Dzięgielowa 27

tel.:0-603-308-700

faks.: 0-61-829-61-27

e-mail: capise@amu.edu.pl