Pracownia Doktorancka

O pracowni:

Pracownia, znajdująca się w sali P20, jest przeznaczona dla doktorantów z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Zapewnia ona doktorantom dostęp do sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz przestrzeni roboczej, w której mogą oni wykonywać swoje obowiązki podczas przebywania na terenie Wydziału.

Sprzęt i oprogramowanie:

W pracowni znajduje się sześć stanowisk komputerowych, wyposażonych w następujące oprogramowanie:

  1. Pakiet MS Office 2019
  2. Pakiet ArcGIS 10.8.1
  3. Quantum GIS 3.20.2