Z głębokim żalem i niedowierzaniem, poruszeni ogromem tragedii, informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku zmarł tragicznie nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel:

Dr inż. Bartosz Wojtyra

Adiunkt w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Sekretarz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardzo zdolny i obiecujący badacz zagadnień związanych z geografią przemysłu (lokalne strefy aktywności gospodarczej, rynek piwa rzemieślniczego i samochodów osobowych), rozwojem obszarów wiejskich oraz lokalną polityką przestrzenną.

Kierownik i uczestnik projektów badawczych, autor wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.

Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce.

Bartoszu nie sposób nam pogodzić się z tym rozstaniem u progu, jak byliśmy pewni, nowego etapu Twojego Życia.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Społeczność Akademicka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

dr inżBartosz Wojtyra

dr Bartosz Wojtyra
adiunkt

Zakład Geografii Rolnictwa i Wsi

Publikacje i działalność konferencyjna