dr hab. prof. UAMMichał Rzeszewski

profesor, kierownik PGK

Pracownia Geografii Krytycznej

Dorobek naukowy