dr hab.Michał Rzeszewski

adiunkt

Pracownia Geografii Krytycznej

Dorobek naukowy