prof. dr hab.Waldemar Ratajczak

profesor

Zakład Ekonometrii Przestrzennej