drTomasz Kossowski

T.Kossowski
adiunkt, kierownik ZEP

Zakład Ekonometrii Przestrzennej

Publikacje i działalność konferencyjna