dr hab., prof. UAMRoman Matykowski

profesor, emerytowany pracownik nauki

Zakład Geografii Społecznej

Publikacje i działalność konferencyjna