mgrAdrian Cierniak

Adrian Cierniak
samodzielny technik

Zakład Ekonometrii Przestrzennej

Publikacje i działalność konferencyjna