mgrAdrian Cierniak

Adrian Cierniak
młodszy specjalista

Zakład Ekonometrii Przestrzennej

Publikacje i działalność konferencyjna