mgrPaulina Perkowska

pracownik inżynieryjno - techniczny

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Projektowania Urbanistycznego