mgr inż.Patryk Kaczmarek

P.Kaczmarek
asystent

Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

Publikacje i działalność konferencyjna