mgr inż.Patryk Kaczmarek

P.Kaczmarek
doktorant / samodzielny specjalista

Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

Publikacje i działalność konferencyjna