mgr inż.Patryk Kaczmarek

P.Kaczmarek
doktorant, samodzielny technik

Zakład Studiów Regionalnych i Lokalnych

Publikacje i działalność konferencyjna