dr hab.Łukasz Mikuła

Ł.Mikuła
adiunkt

Zakład Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego

Publikacje i działalność konferencyjna