Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego

Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego jest organizowany wspólnie przez Polskie Towarzystwo Geograficzne - Komisję Geografii Komunikacji i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o dorobku i działalności dr Jędrzeja Gadzińskiego oraz popularyzacja badań z zakresu Geografii Komunikacji. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich realizowanych na uczelniach wyższych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin zgłaszania prac mija 20.02.2023 r.


Szczegółowe zasady i informacje dotyczące bieżącej edycji Konkursu znajdują się w poniższych plikach:

Komunikat - Konkurs im. Jędrzeja Gadzińskiego 2022

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy