Dla absolwenta

Informacje dla absolwentów

 • Biuro Karier UAM

  Biuro Karier UAM adaptuje ofertę do bieżących potrzeb studentów, pracodawców oraz absolwentów. W celu pozyskiwania ofert praktyk, staży i wolontariatu nawiązuje i utrzymuje relacje z pracodawcami, organizuje projekty i przedsięwzięcia umożliwiające bezpośredni kontakt studentów i pracodawców.
  Dowiedz się więcej
 • Szkoła doktorska UAM

  Informacje o rekrutacji, program kształcenia i wiele innych przydatnych informacji dla osób, które po studiach II stopnia planują związać swoją karierę zawodową z pracą naukową.
  Dowiedz się więcej
 • Kariera na UAM

  Aktualne oferty pracy oraz ogólne warunki zatrudnienia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Pozaniu.
  Dowiedz się więcej
 • Uniwersytet Otwarty

  Miejsce edukacji dostępne dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań.
  Dowiedz się więcej
 • Fundacja UAM

  Instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.
  Dowiedz się więcej