Biblioteka prac profesora ChojnickiegoRepozytorium prac doktora Gadzińskiego

O Wydziale

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu powstał w 2019 r. Przekształcenie dotychczasowego Instytutu w Wydział było logicznym następstwem wydzielenia nowej dyscypliny, które stanowiło jeden z elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego z roku 2018. Wydział realizuje kształcenie na kierunkach: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju. Kandydaci mają do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.
  • 90pracowników i doktorantów
  • 9zakładów i pracowni
  • 900studentów

Badania naukowe

Badania naukowe stanowią jeden z filarów działalności Uniwersytetu. Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej realizuje badania finansowane zarówno ze środków własnych, jak i zewnętrznych, pozyskanych z instytucji krajowych oraz zagranicznych.Pracownicy wydziału realizują projekty na kwotę 10 mln zł. Wyniki badań publikowane są w prestiżowych czasopismach oraz publikacjach monograficznych. Poddajemy je również pod dyskusję na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym....

Studenci

Społeczność WGSEiGP współtworzy ponad 900 studentów, kształcących się na dwóch kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju.Studia na naszym Wydziale zapewniają umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w sektorze prywatnym, publicznym oraz w organizacjach pozarządowych....
  • 900studentów
  • 4kierunki studiów
  • 2studenckie koła naukowe

Współpracują z nami: