• CERS - ERSA

  8th Central European Conference in Regional Science (21-23.11.2022)

 • Solidarni z Ukrainą
 • Biblioteka prac Profesora Zbyszka Chojnickiego

  Zbiór ponad 130 publikacji, które po raz pierwszy zostały udostępnione w postaci cyfrowej.

 • Repozytorium prac dra Jędrzeja Gadzińskiego

O Wydziale

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu powstał w 2019 r. Przekształcenie dotychczasowego Instytutu w Wydział było logicznym następstwem wydzielenia nowej dyscypliny, które stanowiło jeden z elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego z roku 2018. Wydział realizuje kształcenie na kierunkach: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju. Kandydaci mają do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.
 • 90pracowników i doktorantów
 • 9zakładów i pracowni
 • 900studentów

Studenci

Społeczność WGSEiGP współtworzy ponad 900 studentów, kształcących się na dwóch kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju.Studia na naszym Wydziale zapewniają umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w sektorze prywatnym, publicznym oraz w organizacjach pozarządowych....
 • 900studentów
 • 4kierunki studiów
 • 2studenckie koła naukowe

Współpracują z nami: