• XXIV Forum Architektury Krajobrazu

  Architektura krajobrazu wobec zagrożeń współczesności

 • Nowa Monografia

  Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives

 • Solidarni z Ukrainą

Biblioteka prac profesora ChojnickiegoRepozytorium prac doktora Gadzińskiego

O Wydziale

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu powstał w 2019 r. Przekształcenie dotychczasowego Instytutu w Wydział było logicznym następstwem wydzielenia nowej dyscypliny, które stanowiło jeden z elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego z roku 2018. Wydział realizuje kształcenie na kierunkach: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju. Kandydaci mają do wyboru studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.
 • 90pracowników i doktorantów
 • 9zakładów i pracowni
 • 900studentów

Studenci

Społeczność WGSEiGP współtworzy ponad 900 studentów, kształcących się na dwóch kierunkach studiów: gospodarka przestrzenna oraz zintegrowane planowanie rozwoju.Studia na naszym Wydziale zapewniają umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w sektorze prywatnym, publicznym oraz w organizacjach pozarządowych....
 • 900studentów
 • 4kierunki studiów
 • 2studenckie koła naukowe

Współpracują z nami:

Logo TPS