RurAction

Międzynarodowy projekt badawczy RurAction

– Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej I Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Socjologii) jest jednym z beneficjentów międzynarodowego projektu RurAction („Social Enterpreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”). Celem projektu jest zbadanie słabo rozwiniętych strukturalnie regionów wiejskich i innowacji społecznych tam realizowanych. Badania w ramach projektu będą prowadzone w 7 państwach europejskich. Projekt jest finansowany w ramach programu Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie ITN Action.


Rekrutacja do projektu „RurAction” w ramach programu Horyzont 2020

Konsorcjum projektu rekrutuje 10 osób na stanowiska Early-Stage Researcher (ESR). Zatrudnienie obejmuje 36 miesięcy, poczynając od września/października 2017 roku i jest powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej i realizacją badań na jej potrzeby. W ramach zatrudnienia oferowane jest stabilne i atrakcyjne wynagrodzenie (w zależności od kraju od ok. 2400 do 4200 EUR miesięcznie brutto) oraz opieka merytoryczna międzynarodowego zespołu doświadczonych naukowców. Osoby zatrudnione na stanowiskach ESR będą także miały możliwość uczestniczenia w szkoleniach,  warsztatach i praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektu.

Zgłoszenia do konkursu na ww. stanowiska można składać do 26 marca 2017. Do składania wniosków zapraszamy młodych badaczy – absolwentów studiów drugiego stopnia: geografów, socjologów, ekonomistów i przedstawicieli nauk pokrewnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://leibniz-irs.de oraz w załączonych plikach:

PLIK 1

PLIK 2

PLIK 3

Kontakt: prof. Tadeusz Stryjakiewicz (tadek@amu.edu.pl), dr Łukasz Rogowski (lukasz.rogowski@amu.edu.pl), dr inż. Wojciech Dyba (wojciech.dyba@amu.edu.pl).