Programy studiów

Programy realizowane w roku akademickim 2023/2024

Gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie

Studia licencjackie

Studia uzupełniające 3-semestralne

Studia uzupełniające 4-semestralne

Zintegrowane planowanie rozwoju

Studia inżynierskie

Programy w cyklach dydaktycznych

Studia inżynierskie - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2020-2024 (obecny IV rok)

Cykl dydaktyczny 2021-2025 (obecny III rok)

Cykl dydaktyczny 2022-2026 (obecny II rok)

Cykl dydaktyczny 2023-2027 (obecny I rok)

Studia licencjackie - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2021-2024 (obecny III rok)

Cykl dydaktyczny 2022-2025 (obecny II rok)

Cykl dydaktyczny 2023-2026 (obecny I rok)

Studia uzupełniające 3 semestralne - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2022-2024

Cykl dydaktyczny 2023-2025 (obecny I rok)

Studia uzupełniające 4 semestralne - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2022-2024

Cykl dydaktyczny 2023-2025 (obecny I rok)


Studia inżynierskie - Zintegrowane planowanie rozwoju

Cykl dydaktyczny 2020-2024 (obecny IV rok)

Cykl dydaktyczny 2021-2025 (obecny III rok)

Cykl dydaktyczny 2022-2026 (obecny II rok)

Cykl dydaktyczny 2023-2027 (obecny I rok)

Programy realizowane w roku akademickim 2023/2024

Gospodarka przestrzenna

Studia inżynierskie

Studia uzupełniające 3-semestralne


Programy w cyklach dydaktycznych

Studia inżynierskie - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2020-2024 (obecny IV rok)

Cykl dydaktyczny 2021-2025 (obecny III rok)

Cykl dydaktyczny 2022-2026 (obecny II rok)

Cykl dydaktyczny 2023-2027 (obecny I rok)

Studia uzupełniające 3 semestralne - Gospodarka przestrzenna

Cykl dydaktyczny 2022-2024 (obecny II rok)

Cykl dydaktyczny 2023-2025 (obecny I rok)

Wybór ścieżek dydaktycznych (I rok GP)

Prezentacja informacyjna