Ćwiczenia terenowe

Ogólny regulamin ćwiczeń terenowych organizowanych na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Instrukcja BHP