Lektoraty z języków obcych

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

REJESTRACJA NA EGZAMIN CERTYFIKACYJNY NA POZIOMIE B2 Z JĘZYKA OBCEGO dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentów I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Zasady uczęszczania na lektoraty języków nowożytnych

Studium Językowe UAM

Prezentacja na Dzień Studenta I roku