Praktyki zawodowe i staże


Praktyki zawodowe

Informacje o możliwościach odbywania studenckich praktyk zawodowych reguluje zarządzenie nr 144/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych.

Szanowni Studenci,
obowiązujący regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów dotyczących realizacji studenckich praktyk zawodowych znajdą Państwo w tym folderze: Dokumentacja praktyk zawodowych


Staże studenckie

Studenci czterech ostatnich semestrów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na WGSEiGP (studia stacjonarne i niestacjonarne) mogą w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23 odbyć odpłatne staże w organizacjach realizujących zadania związane z kierunkiem studiów (odpowiednio: gospodarką przestrzenną lub zintegrowanym planowaniem rozwoju). Staże będą finansowane w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem stażu oraz umową wraz z załącznikami.

Wydziałowym Koordynatorem Merytorycznym projektu stażowego jest dr inż. Wojciech Dyba (wojciech.dyba@amu.edu.pl).

Szczegółowe informacje, dokumenty, oferty staży są na bieżąco udostępniane i aktualizowane na kanale MS TEAMS - STAŻE STUDENCKIE WGSEiGP UAM - LINK