Data wydarzenia: -

Webinarium Unii Uczelni: Wyzwania reformy planowania przestrzennego dla uczelni wyższych [04.04.2024]

Serdecznie zapraszamy na webinarium Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, którego tematem będą Wyzwania reformy planowania przestrzennego dla uczelni wyższych. Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2024 o godz. 10:00 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams [link do webinarium].

Zasadnicze punkty programu obejmują następujące wystąpienia:

  • Reforma planowania przestrzennego - kluczowe kierunki zmian i wyzwania
    dr hab.. prof. ZUT Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
  • Wdrażanie reformy planowania przestrzennego - aspekty warsztatowe. O potrzebie współpracy uczelni z praktykami
    Aldona Cieśla, Joanna Grocholewska i Agata Marciniak (Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Poznaniu)

Webinarium wpisuje się w obecną dyskusję nad wyzwaniami związanymi z reformą planowania przestrzennego wynikającą z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z września 2023 roku. Wśród głównych celów reformy wskazuje się m.in. zwiększenie elastyczności i integralności systemu planowania przestrzennego, cyfryzację danych o planowaniu przestrzennym, czy większą przejrzystość konsultacji społecznych. Wprowadzono obowiązek przygotowania przez gminy nowych dokumentów planistycznych przy wykorzystaniu narzędzi systemów informacji geograficznej (GIS). Niesie to za sobą również konieczność zmian w zakresie kształcenia na kierunkach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Absolwenci uczelni wyższych powinni być wyposażeni w nowe umiejętności i kompetencje, niezbędne w procesie  wdrażania reformy i odpowiadające na potrzeby zgłaszane ze strony praktyków. Jesteśmy przekonani, że webinarium będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w tym zakresie. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.