Organizacja zajęć w roku akademickim 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023