Organizacja zajęć w roku akademickim 2022/2023

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 263/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 września 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach stanu zagrożenia epidemicznego w roku akademickim 2022/2023

Harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 003/2022/2023 Dziekana Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie określenia planu zajęć w semestrze letnim 2022/2023 na WGSEiGP