Organizacja zajęć w roku akademickim 2023/2024

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Zarządzenie Nr 294/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024

Harmonogram zjazdów dla studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku „Dzień studenta I roku” odbędzie się
29 września 2023 r.