Data wydarzenia: -

TeRRIFICA 8th Consortium's meeting

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2022 roku na naszym Wydziale, odbędzie spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu TeRRIFICA (Territorial RRI Fostering Innovative Climate Action). W powiązaniu ze spotkaniem projektowym odbędą się dwa wydarzenia w ramach EU Green Week.

Jest to pierwsze spotkanie wszystkich uczestników konsorcjum projektu TeRRIFICA w stacjonarnej formie po dwóch latach pandemicznej przerwy. Swoją obecność zapowiedzieli wszyscy partnerzy z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Serbii oraz Białorusi. Spotkanie służyć będzie podsumowaniu dotychczasowych działań oraz rozpoczęciu przygotowań do zorganizowania finałowych wydarzeń w Barcelonie (International Summer School) oraz Brukseli (spotkanie kończące projekt). Istotne będzie również wspólne poszukiwanie pomysłów na przyszłość narzędzia do mapowania klimatu.

Agenda Consortium Meeting - POBIERZ


W powiązaniu ze spotkaniem projektu TeRRIFICA, odbędą się dwa wydarzenia w ramach inicjatywy EU Green Week. Poznański zespół zorganizował seminarium Jana Gustava Strandeasen’a, eksperta UNEP, pod hasłem: „The Agenda that changed the world” oraz Green Walk wzdłuż doliny Warty.

Więcej informacji na temat EU Green Week na UAM jest dostępne tutaj.


Więcej informacji o projekcie znajduje się na oficjalnej stronie TeRRIFICA.

Informacje na temat aktywności poznańskiego zespołu TeRRIFICA

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Agenda 28.05.2022 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Agenda(556.9 KB)