Data publikacji w serwisie:

Konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania terenu

Zapraszamy do udziału w konkursie studenckim na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary. Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania.

Konkurs adresowany jest do studentów I lub II stopnia kierunków: architektura, urbanistyka, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, zintegrowane planowanie rozwoju lub kierunków pokrewnych na poznańskich uczelniach wyższych.

Zadanie konkursowe to opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zieleni publicznej dla fragmentu doliny Wierzbaka pomiędzy osiedlami Bonin i Winiary, które umiejętnie połączy funkcje: rekreacji, retencji, komunikacji wewnątrz osiedla oraz parkowania. Ważna jest też wykonalność projektu i możliwość wykorzystania go przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej koncepcji zagospodarowania terenu zieleni publicznej i zaadaptowanie jej do ustaleń przygotowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu (Uchwała RMP Nr XLVII/862/VIII/2021).

Najlepsze prace zostaną wykorzystane w procesie tworzenia projektu planu, a ich autorzy otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 6 tys. zł brutto:

  • 1 miejsce - 3000 zł,
  • 2 miejsce - 2000 zł,
  • 3 miejsce - 1000 zł.

Termin złożenia prac konkursowych mija 31 maja 2022 r., a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 czerwca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami do pobrania znajdują się również na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

Poniżej załączamy regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały do wykorzystania przy opracowaniu prac konkursowych.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
REGULAMIN KONKURSU.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF REGULAMIN KONKURSU.pdf(805.5 KB)
Załącznik nr 1 KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Załącznik nr 1 KARTA IDENTYFIKACYJNA UCZESTNIKA KONKURSU.pdf(413.9 KB)
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU.pdf(453.7 KB)
Załącznik nr 3 GRANICA OPRACOWANIA.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Załącznik nr 3 GRANICA OPRACOWANIA.pdf(4.4 MB)
WYKAZ WNIOSKOW DO MPZP cz. 2.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF WYKAZ WNIOSKOW DO MPZP cz. 2.pdf(308.1 KB)
WYKAZ WNIOSKOW DO MPZP cz. 1.pdf 17.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF WYKAZ WNIOSKOW DO MPZP cz. 1.pdf(589.9 KB)
MAPA_ZASADNICZA.zip 17.03.2022 Paulina Perkowska
ZIP
Pobierz ZIP MAPA_ZASADNICZA.zip(6.6 MB)