Data publikacji w serwisie:

Zajęcia EPICUR

W semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2020-2021 konsorcjum EPICUR, do którego należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, po raz pierwszy zaprasza studentów do uczestnictwa w zajęciach pilotażowych.

W ośmiu uniwersytetach należących do konsorcjum EPICUR studiuje obecnie ponad 300.000 studentów, dlatego też przygotowanie oferty dydaktycznej dla wszystkich jest praktycznie niemożliwe. Podejmując jednak wyzwanie, konsorcjum EPICUR przygotowało pierwszych 10 kursów w semestrze zimowym, a kolejne są planowane w semestrze letnim. Wszystkie zajęcia prowadzone będą online w języku angielskim. W bieżącym roku akademickim studenci mogą uczestniczyć w tych zajęciach na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia, które będzie zaliczone jako dodatkowe osiągnięcie w suplemencie. Dodatkowe informacje o poszczególnych kursach, kalendarzu i warunkach rejestracji dostępne są w broszurce w załączniku. Por. http://epicur.amu.edu.pl/

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Katalog zajęć EPICUR 21.10.2020 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Katalog zajęć EPICUR(1.2 MB)