Data publikacji w serwisie:

Program stażowy dla studentów WGSEiGP UAM

W kwietniu 2023 r. rozpoczęła się na Wydziale realizacja programu stażowego, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach ogólnouniwersyteckiego projektu „Uniwersytet Jutra – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z303/17).

Program umożliwia studentom ostatnich semestrów gospodarki przestrzennej oraz zintegrowanego planowania rozwoju odbycie 1, 2 i 3-miesięcznych, odpłatnych staży w podmiotach realizujących zadania związane z kierunkiem studiów.

Zainteresowanie stażami na Wydziale wyraziło ponad 100 studentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Wśród zgłoszonych miejsc realizacji są urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie i marszałkowskie; pracownie urbanistyczne, biura geodezyjne, biura nieruchomości, a także przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem strategicznym i rewitalizacją. Większość staży realizowana będzie po zakończeniu zajęć dydaktycznych, w okresie czerwiec – wrzesień 2023.

Program stanowi kolejną edycję programów stażowych na WGSEiGP – staże pomagały i pomagają naszym studentom wzbogacić swoje CV, poznać praktyczne problemy przedmiotów poznawanych na studiach, a także zapoznać się ze specyfiką potencjalnych, przyszłych miejsc pracy.

Wydziałowym koordynatorem programu jest dr inż. Wojciech Dyba. Szczegóły znajdują się w sekcji Dla Studenta > Kształcenie na stronie internetowej Wydziału.

https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/ksztalcenie/praktyki-zawodowe