Data publikacji w serwisie:

Nowy projekt NCN realizowany na Wydziale

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów. W gronie laureatów Konkursu OPUS 19 znalazł się projekt przygotowany przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Pawła Churskiego pt. Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2.

Projekt będzie realizowany przez interdyscyplinarny zespół tworzący konsorcjum trzech uczelni, w skład którego wchodzą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lider konsorcjum), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy bezpośredniej współpracy ze Związkiem Miast Polskich.

Streszczenie projektu można znaleźć TUTAJ.