Data publikacji w serwisie:

Podsumowanie konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

W dniu 19.11.2020 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktycznej pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.

Konferencję otworzył Prorektor UAM kierujący Szkołą Nauk Społecznych. prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Podczas otwarcia głos zabrał również Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski, który powitał gości na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Podczas całego dnia konferencji, wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością ponad 110 osób, ze wszystkich ośrodków w Polsce, na których odbywa się kształcenie w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej. Udział wzięli również goście zza granicy.

W czasie Konferencji Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski wręczył statuetkę Praeceptor Laureatus – nagrodę dla najlepszego Wydziału Panu Doktorowi Pawłowi Motkowi.

Pełna treść podsumowania jest dostępna na stronie Konferencji.