Baner konferencji naukowo-dydaktycznej


Bardzo dziękujemy Państwu za udział w konferencji naukowo dydaktycznej pt.: „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”.  Wysłuchaliśmy rozważań, interesujących przemyśleń i propozycji konkretnych, bardzo dobrych rozwiązań, umożliwiających wzmocnienie kształcenia geografów społeczno-ekonomicznych. Dziękujemy za ożywione dyskusje, w wyniku których pewne sugestie zapewne przydadzą się przy modyfikacji programów na kierunku Geografia. Informujemy, że wszyscy Państwo mają możliwość opublikowania swojego artykułu w publikacji pokonferencyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dla autorów (POBIERZ)

Termin przygotowania artykułów: do 15 stycznia 2021 r.

Kontakt: prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak - tel. 608 222 116

Materiały do artykułów i korespondencję prosimy przesyłać na adres e-mailowy: konfwgseigp@amu.edu.pl
(odbiór każdego e-maila będzie potwierdzany, w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny).


Podsumowanie konferencji naukowo-dydaktycznej pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”

W dniu 19.11.2020 odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna pt. „Geografia społeczno-ekonomiczna, doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia”. Konferencję otworzył Prorektor UAM kierujący Szkołą Nauk Społecznych. prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Podczas otwarcia głos zabrał również Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski, który powitał gości na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Podczas całego dnia konferencji, wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością ponad 110 osób, ze wszystkich ośrodków w Polsce, na których odbywa się kształcenie w obszarze geografii społeczno-ekonomicznej. Udział wzięli również goście zza granicy.

Konferencja została podzielona na sesje plenarną oraz referatową.

Podczas sesji plenarnej, prowadzonej przez dra Pawła Motka przedstawione zostały cztery referaty, które dotyczyły:

 • kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, z postawieniem diagnozy oraz przedstawieniem perspektyw
 • przesłanek utworzenia kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
 • treści nauczania związanych z geografią społeczno-ekonomiczną
 • kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, z prezentacją szans i wyzwań w świetle oczekiwań studentów i przemian rynku pracy

Po zaprezentowaniu referatów, trwała długa dyskusja, na tematy podjęte podczas sesji plenarnej.

W przerwie między sesjami Dziekan prof. dr hab. Paweł Churski wręczył statuetkę Praeceptor Laureatus – nagrodę dla najlepszego Wydziału Panu Doktorowi Pawłowi Motkowi.

Następnie rozpoczęto sesję referatową, która była prowadzona przez prof. Iwonę Piotrowską. Podczas jej trwania, zaprezentowano osiem referatów, w których była mowa o:

 • tworzeniu nowej „kultury geografii”, jako wyzwaniu w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
 • społecznej roli geografia i geografii
 • roli studenckich kół naukowych w procesie kształcenia
 • oczekiwaniach pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów geografii społeczno-ekonomicznej
 • sposobach podnoszenia atrakcyjności kształcenia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
 • nowych technologiach w dydaktyce i praktyce geografii społeczno-ekonomicznej
 • wykorzystaniu narzędzi statystyki, w celu poprawienia jakości kształcenia
 • wirtualnych ćwiczeniach terenowych.

Dziękujemy za wspólne obrady. Mamy nadzieję, że konferencja zaowocuje dalszymi rozmowami dotyczącymi przyszłości geografii społeczno-ekonomicznej w procesie kształcenia.

PROGRAM KONFERENCJI [POBIERZ]

KONTAKT

Wydział GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
Tel. (48 61) 829 61 14

prof. UAM dr hab. Anna Kołodziejczak: e-mail: konfwgseigp@amu.edu.pl
tel. Skype: aniaka@o365.amu.edu.pl

Sekretarz Konferencji: mgr inż. Krystian Koliński: e-mail kolin@amu.edu.pl