8th Central European Conference in Regional Science (21-23.11.2022)

O konferencji

W dniach 21-23 listopada 2022 r. w formule wirtualnej odbyła się 8th Central European Conference in Regional Science "Resilience of cities and regions in an uncertain time". Organizatorami konferencji był Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz sekcje – polska, węgierska i słowacka – European Regional Science Association.

Konferencje CERS mają długą tradycję i są organizowane co 2-3 lata w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poprzednia edycja konferencji odbyła się w Sopron na Węgrzech w 2019 roku.

Ideą konferencji jest promocja badań regionalnych, a także spotkanie i dyskusja naukowców zajmujących się geografią społeczną, geografią ekonomiczną, gospodarką przestrzenną, ekonomiką miast i regionów, demografią, planowaniem przestrzennym, architekturą i ekologią.

Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: Prof. Jean-Claude Thill (University of North Carolina at Charlotte, USA) i Prof. Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://cers.amu.edu.pl/

Materiały wideo

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wystąpień udostępnionej poniżej, w formie zapisu wideo

Dzień 1

Pokój 1

Pokój 2

Pokój 3

Dzień 2

Pokój 1

Pokój 2

Pokój 3

Dzień 3

Pokój 1

Pokój 2

Pokój 3