Data publikacji w serwisie:

Awans naukowy Łukasza Mikuły

Z przyjemnością informujemy, że Rada Dyscypliny naszego Wydziału nadała w dniu 12 czerwca 2020 stopień doktora habilitowanego Łukaszowi Mikule.

Łukasz Mikuła prowadzi badania naukowe i wykłady z zakresu planowania przestrzennego i samorządu terytorialnego, a także tworzy plany i strategie dla miast i aglomeracji miejskich. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych na te tematy, w tym monografii książkowej stanowiącej główny element dzieła habilitacyjnego pt.: "Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania". Łukasz Mikuła jest również bardzo aktywnym społecznikiem od wielu lat zasiadającym w Radzie Miasta Poznania, w obecnej kadencji (2018-2023) pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji.

Serdecznie gratulujemy sukcesu naszemu nowemu doktorowi habilitowanemu i życzymy dalszych sukcesów na polu aktywności zawodowej i społecznej.